Biece wydarzenia

WALNY ZJAZD Delegatw RZP "ZP"
Zarzd Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” na podstawie Uchway Nr 01/2024 podjtej na posiedzeniu Zarzdu w dniu 13.01.2024 r. zaprasza na XXXII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatw Regionalnego Zwizku Pszczelarzy  „ Ziemi Piotrkowskiej”.
Zjazd zwouje si w dniu 16 marca 2024 r. na godz.930 (pierwszy termin), 1000 (drugi termin) w Kocierzowach w Sali Konferencyjnej Pasieki Zarodowej.

dodano 27.02.2024


SZKOLENIE

    W dniu 09 marca 2024 roku w Zespole Szk Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21, 97 - 330 Sulejw pow. piotrkowski, woj. dzkie odbdzie si szkolenie realizowane w oparciu o rodki pochodzce z budetu krajowego i Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wsplnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

TEMAT:
Prowadzenie gospodarki pasiecznej.
Wykady poprowadzi:
dr n. rol. Jerzy Samborski 

Program szkolenia:
- g. 9:00  Stymulowanie rodzin pszczelich ciastem z probiotykiem w okresie bezpoytkowym - 2 godziny;
- g. 10:30 Przerwa - 15 minut;
- g. 10:45 Popeniane bdy podczas zimowania rodzin pszczelich. Wiosenne pobudzanie rodzin pszczelich do rozwoju - 2 godziny;
- g. 12:15 Przerwa - 15 minut;
- g. 12:30 Wychw i unasiennianie matek pszczelich. Zimowanie rezerwowych matek pszczelich - 2 godziny;
- g. 14:00 Obiad

        O godzinie 08:30 bdzie przedstawienie oferty dotyczcej lekw z firmy Vet-Animal przez Rafaa Orlickiego.
      W tym dniu od godziny 8:00 stoisko ze sprztem pszczelarskim bdzie wystawione przez witokrzyski Zwizek Pszczelarzy. Bdzie  moliwo wymiany wosku na wz z firmy Jerzy Skiba Tomaszw Lubelski. Bdzie mona dokonywa patnoci elektronicznych.
    Rwnoczenie informujemy, e w roku 2024 bdzie rwnie organizowana wymiana wosku na wz w ramach projektu prowadzonego przez Urzd Marszakowski w odzi.

Dodano 11.02.2024


IX Piotrkowskie wito Miodu

      23 lipca 2023 roku pszczelarze piotrkowscy witowali na kolejnym wicie miodu. Organizatorami byli: Rejonowe Koo Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak i Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. witowanie rozpocz uroczysty przemarsz pszczelarzy i pocztw sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kocioa Akademickiego Panien Dominikanek gdzie odprawiona zostaa Msza wita w intencji pszczelarzy. Po mszy zebrani wysuchali wystpie zaproszonych przedstawicieli wadz pastwowych i samorzdowych. Uroczysto dopeniy wystpy lokalnych zespow muzycznych oraz kiermasz produktw i akcesoriw pszczelarskich w Rynku Trybunalskim.
dodano 24.07.23 r.

 XXXI Zjazd Sprawozdawczy
      
       W dniu 22.04.2023 r.  odby si 31 Walny Zjazd Sprawozdawczy. Delegaci ze wszystkich k pszczelarzy wchodzcych w skad Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkali si w Kocierzowach,  aby midzy innymi podsumowa prac zarzdu w roku poprzednim. W czasie obrad Prezes RZP "Ziemi Piotrkowskiej" kol. Stanisaw Bl przedstawi sprawozdanie z dziaalnoci zarzdu w latach 22/23. Nastpnie przyjto plan dziaania na rok nastpny oraz udzielono absolutorium zarzdowi. Poniej kilka fotografii dokumentujcych to wydarzenie:
(dodano 23.04.23 r.)

XXXI Zjazd
XXXI Zjazd
XXXI Zjazd
XXXI Zjazd
XXXI Zjazd

OPATEK 2022

      W dniu 17 grudnia 2022 roku w Sulejowie na tradycyjnym spotkaniu opatkowym Zarzd RZP spotka si z zarzdami k oraz honorowymi czonkami RZP i PZP. Wrd zaproszonych goci byli rwnie: pose na Sejm RP p. Grzegorz Lorek, starosta powiatu piotrkowskiego p. Piotr Wojtysiak, P. Mirosaw Kacprzyk - lek. wet. w Sulejowie oraz p. Wiesawa Olejnik - dyr. szkoy w Sulejowie. O stron religijn zadba ks. Zbigniew Dawidowicz. Podczas spotkania wspominano dokonania pszczelarskie w minionym roku, wrczono okolicznociowe nagrody. Podczas amania si opatkiem zebrani skadali wzajemne yczenia na nadchodzcy 2023 rok. Minut ciszy uczczono pami pszczelarzy, ktrzy odeszli w roku 2022.
 Poniej kilka zdj upamitniajcych to spotkanie.
 
 


 wito Pszczelarzy:
     
      W dniu 6.08.2022 r. w Gomunicach  Pszczelarze RZP "Ziemi Piotrkowskiej" witowali ju po raz czterdziesty szsty. W tym roku uroczystoci poczono z 25-leciem powstania Rejonowego Koa Pszczelarzy w Kocierzowach. Obchody rozpoczto Msz  w. w Kociele p.w. NMP Wspomoycielki Wiernych w Gomunicach w intencji Pszczelarzy, nastpnie uczestnicy udali si do Hali Sportowej w Gomunicach, gdzie wygoszono przemwienia okolicznociowe oraz wrczono medale oraz pamitkowe statuetki. Po poudniu uczestnicy udali si na wito Miodu na stadionie sportowym w Gomunicach.
(dodano 12.08.22 r.)
Gomunice 22


Gomunice22

prezes rkp


Gomunice 22

zjazd RZP

Gomunice22

   W dniu 7 maja 2022 roku w Kocierzowach odby si XXX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatw Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej".

      Podczas obrad podsumowano dziaania i prace w czasie mijajcej kadencji.  Zarzd zoy szczegowe sprawozdania ze swoich dziaa w latach 2018-2021. Sprawosdania zostay przyjte, delegaci udzielili absolutorium ustpujcemu zarzdowi. Zjazd wybra nowe wadze na kadencj 2022-2026.

Skad Zarzdu Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

Prezes - Stanisw Bl
pierwszy wiceprezes - Jzef Koaczek
drugi wiceprezes - Jzej Olejniczak
sekretarz - Adam Wawrzyczak
skarbnik - Stanisaw lzakiewicz
czonek zarzdu - Wojciech Dziuba
czonek zarzdu - Wojciech Smarz

Skad Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczcy - Piotr Robaszek
czonek komisji - Bogumia Jagodziska
czonek komisji - Agata Potaczaa


Skad Sdu Koleeskiego:

Przewodniczcy - Daniel wierkowski
czonek komisji - Bernard Koryciski
czonek komisji - Marcin Wiewirowski


 


Spotkanie Opatkowe 2021

W dniu 11 grudnia 2021 roku Zarzd Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotka si z czonkami zarzdw k terenowych na tradycyjnym opatku.

 

XXIX Zjazd Sprawozdawczy
 
      W dniu 3.07.2021 r. odby si 29 Walny Zjazd Sprawozdawczy. Delegaci ze wszystkich k pszczelarzy wchodzcych w skad Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkali si w Kleszczowie aby  midzy innymi podsumowa prac zarzdu w roku poprzednim. W czasie obrad Prezes RZP "Ziemi Piotrkowskiej" kol. Stanisaw Bl przedstawi sprawozdanie z dziaalnoci zarzdu w latach 20/21. Nastpnie przyjto przyjto plan dziaania na rok nastpny oraz udzielono absolutorium zarzdowi. (sprawozdanie - czytaj)
 

 (dodano 05.07.21 r.)XXVIII Zjazd Sprawozdawczy

      W dniu 10.10.20 r. w Fakowie w zajedzie "Podzamcze" spotkali si delegaci ze wszystkich k pszczelarzy wchodzcych w skad Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". W czasie obrad  midzy innymi podsumowano prac zarzdu w roku poprzednim oraz przyjto plan dziaania na rok nastpny. Poniej kilka zdj z tego wydarzenia.
 

V Piotrkowskie wito Miodu

      21 lipca 2019 roku pszczelarze piotrkowscy witowali na kolejnym wicie miodu. witowanie rozpocz uroczysty przemarsz pszczelarzy i pocztw sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kocioa Akademickiego Panien Dominikanek gdzie odprawiona zostaa Msza wita w intencji pszczelarzy. Po mszy zebrani wysuchali wykadu Czesawa Korpysy nt. "Waciwoci lecznicze propolisu" oraz wystpie zaproszonych goci. Uroczysto dopeniy wystpy lokalnych zespow muzycznych oraz kiermasz produktw i akcesoriw pszczelarskich w Rynku Trybunalskim.

 
12


XXVII WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

XXVII Zjazd RZP

      W dniu 27.04.2019 r. w Kocierzowach odby si XXVII Walny Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". W czasie obrad dokonano podsumowania i oceny dziaa podjtych w czasie od poprzedniego zjazdu oraz przyjto plan dziaania na nastpny rok.

XXVII Zjazd RZP


    Sprawozdanie  Zarzdu Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” kadencji 2018/2022 za rok 2018-19 na Walny Zjazd Sprawozdawczy w dniu 27.04.2019r. - czytaj - plik pdf  

Plan Pracy Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” na rok 2019/2019   - czytaj -plik pdf

Spotkanie Opatkowe Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej
       W dniu 8.12.2018 r. Zarzd Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotka si z przedstawicielami zarzdw kl pszczelarzy z naszego regionu na spotkaniu opatkowym w Sulejowie. yczenia witeczne i noworoczne zoy zebranym prezes RZP Stanisaw Bl, po czym wszyscy obecni poamali si opatkiem yczc sobie na wzajem dobrego i miodnego roku 2019. Fotografie z tego spotkana zamieszczamy poniej: (fot. St. Jastrzbski)

 
12


Piotrkowskie wito Miodu

wito Miodu Piotrkw Tryb. 2018

       W dniu 22.07.18 r. pszczelarze piotrkowscy uczestniczyli w wicie Miodu organizowanym przez Rejonowe Koo Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tegoroczne wito zbiego si z 80-cio leciem powstania piotrkowskiego koa pszczelarzy. Uroczystoci zaczy si przemarszem pocztw sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kocioa Akademickiego Panien Dominikanek - Centrum Idei ku Demokracji. Po Mszy witej w intencji pszczelarzy wykad na temat "Waciwoci lecznicze pierzgi" wygosi Czesaw Korpysa.Na Rynku Trybunalskim odbyway si kiermasz pszczelarski oraz koncerty zespow muzycznych.

Poniej kilka zdj z Piotrkowskiego wita Miodu:

 


 

40-lecie powstania Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

                '' ...40 lat mino jak jeden dzie....''

      W dniu 5 listopada 2016 r. czonkowie Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” obchodzili 40-lecie istnienia zwizku - czytaj dalej

 

 

         VIII witokrzyski Konkurs na Nalewki Miodowe i Miody Pitne.

 

              Po raz smy o miano najlepszych ubiegali si pszczelarze z caej Polski w ,, VIII-ym witokrzyskim Konkursie na Nalewk Miodow i Mid Pitny,,. -czytaj dalej.


 
12


   Polscy pszczelarze u kolegw czeskich -sprawozdanie

 

  VII witokrzyski Konkurs na Nalewki Miodowe i Miody Pitne.

              Po raz sidmy o miano najlepszych ubiegali si pszczelarze z caej Polski w VII witokrzyskim Konkursie na Nalewk Miodow i Mid Pitny. - czytaj dalej