Koa terenowe RZP "ZP"


Linki do stron internetowych k terenowych

Rejonowe Koo Pszczelarzy w Bechatowie
Rejonowe Koo Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb.
Rejonowe Koo Pszczelarzy w Moszczenicy
Gminne Koo Pszczelarzy w RokicinachKoa terenowe dziaajce w strukturach Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"
 
 Lp. 
Nazwa koa
Prezes koa
 Nr telefonu 
Liczba 
pszczelarzy
Liczba 
posiadanych
rodzin pszczelich
1
 Gminne Koo Pszczelarzy w Rokicinach
 Wojciech Smarz
504524247
70
1512
2
 Koo "Pszczelarska Bra-Kamiesk"
 Edwin Krawczyk
697613336
44
954
3
 Miejsko-Gminne Koo Pszczelarzy w Przedborzu 
 Szymon witkowski
693168789
43
1030
4
 Miejsko-Gminne Koo Pszczelarzy w Zelowie
 Ryszard Dymiski
665019618
32
885
5
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Aleksandrowie
 Jan Staczyk
601870359
26
537
6
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Bechatowie
 Sylwia witkowska
603537465
140
3314
7
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Czarnocinie
 Kazimierz Winciorek
600750038
8
92
8
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Fakowie
 Jzef Koaczek
660553661
40
1212
9
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Kocierzowach
 Daniel wierkowski
504026552
108
2785
10
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Moszczenicy
 Kazimierz witek
502520779
49
1015
11
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Opocznie
 Rafa Goworek
502040913
97
2092
12
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb. 
 Piotr Robaszek
516389416
177
4520
13
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Radomsku 
 Stanisaw lzakiewicz  
510114343
57
1492
14
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Rcznie 
 Bernard Koryciski
605737770
31
637
15
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Rozprzy
 Romuald Drd 
606961899
22
434
16
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Rzejowicach
 Krzysztof Wroski
 887086660
13
185
17
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w Tomaszowie Maz. 
 Ignacy Gruda
447106212
46
1381
18
 Rejonowe Koo Pszczelarzy w arnowie
 Jan Marcinkiewicz
603702393
7
134
Stan na dzie 30 wrzenia 2023 roku   1010  24211