opis....opis....

Strona Główna

 Konkurs - Pszczelarz Roku
Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje nowy konkurs - Pszczelarz Roku. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz - tutaj (doc)
Dodatkowych informacji udziela kol. J. Kołaczek tel. 660553661 

XXII

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSKIEGO

W dniach 19-20. XI. 2018r w Ciechocinku odbył się XXII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej. Celem zjazdu było odwołanie Zarządu Związku ponieważ członkowie zarządu wystąpili do Rady Związku, oraz Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie weryfikacji zarządu.

Delegaci odwołali : Prezydenta, Członków Zarządu, Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Następnie dokonano wyboru nowych składów organów związku.

Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Tadeusz Dylon – Prezydent

Zbigniew Kołtowski – wiceprezydent,

Leszek Bodzioch -wiceprezydent,

Stanisław Ból – sekretarz,

Ryszard Voss – skarbnik,

Ryszard Jarosz - członek,

Henryk Krasocki - członek.

 

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Pietkiewicz - Przewodnicząca,

Członkowie:

- Grzegorz Brzeski,

- Kazimierz Zaskórski,

- Sergiusz  Saradow,

- Jerzy Wardęski.

 

 
 
XLIII Święto Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej

Święto Pszczelarzy

 
 

 
Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

do pobrania plakat pdf

  

 

pasieki

Niedziela, Grudzień 9, 2018