Strona Gwna

Regionalny Zwizek Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”

     Skupia pszczelarzy z terenu powiatw: piotrkowskiego, bechatowskiego, radomszczaskiego, opoczyskiego, tomaszowskiego, dzkiego wschodniego w wojewdztwie dzkim oraz koneckiego w wojewdztwie witokrzyskim.  Swym zasigiem obejmuje w wikszoci teren byego wojewdztwa piotrkowskiego. W skad Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piootrkowskiej” wchodzi 18 k terenowych.


 

Konkurs "Pszczelarz roku"

 

Zarzd Polskiego Zwizku Pszczelarskiego ogasza IX edycj konkursu

"Pszczelarz roku"
Do pobrania -regulamin konkursu - ankieta zgoszeniowa
(dodano 11.06.23 r.)

 

 Fina konkursu fotograficznego ,,Pasieka w obiektywie.”


Zaproszeni gocie


        W pitek 10 lutego 2023 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koskich rozstrzygnito ponadregionalny II Konkurs Fotograficzny „Pasieka w Obiektywie”. 
Konkurs by organizowany dla amatorw, ktrzy pasjonuj si zdjciami, pszczelarstwem. Po raz pierwszy by zrobiony dla mieszkacw dwch wojewdztw i poszerzony oglnopolsko […] Chcielimy zwrci uwag na pszczo i na rodowisko. Nie byo reguy co ma by na zdjciach, to bya forma swobodna. Wydaje mi si, e to co dotaro do nas jest bardzo szerokie, mamy tu ule tradycyjne a po zdjcia rolin miododajnych” – mwi nam Jzef Koaczek, wiceprezes Regionalnego Zwizku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, gwny organizator konkursu.
      Podczas gali wieczcej plebiscyt pojawili si gocie: wiceminister finansw Sebastian Skuza, Prezydent PZP Zbigniew Kotowski, Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa witokrzyskiego Andrzej Pru, starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, starosta konecki Grzegorz Piec, wjt gminy Fakw Henryk Konieczny wraz ze skarbnikiem gminy Ann Wajnberger., oraz organiatorzy Prezes RZP Stanisaw Bl, Prezes ZP Kazimierz Rej. To wanie gocie dokonywali wrczenia nagrd najlepszym fotografom amatorom. Gratulowali im take talentu oraz pasji.
      Wiceminister Skuza przy okazji otrzyma te z rk Prezydenta PZP Zbigniewa Kotowskiego od Regionalnego Zwizku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowski tytu „Przyjaciela pszczelarzy” -„Bardzo dzikuj i powiem dlaczego to dla mnie wielki zaszczyt. A tym wikszy po tym co dzi usyszaem. Definicje pszcz: mdre, pracowite, a dodam jeszcze, e zorganizowane, z okrelon hierarchi i porzdkiem. Nie ma chyba wikszego porzdku jak w ulu. Co mog doda to, e mona powiedzie i czsto mwi: nowoczesno i tradycja. Bez tej tradycji nie byoby nowoczesnoci […] Tym bardziej mio mi tu by z Pastwem, e ta tradycja nie zamiera, s namacalne tego efekty” – przemawia wiceminister.
      Wyrnione prace mona byo take podziwia na specjalnie przygotowanej na t okoliczno wystawie. Zobaczy moglimy wic zarwno fotografie pszcz, jak i caych uli oraz pasiek. Imprez uatrakcyjni kol. Jzef Zysk uczestnik konkursu w tradycyjnym mundurze marszaka Pisudskiego, ktrty wrczy kol. Jzefowi Koaczkowi medal za pomoc w gromadzeniu pamitek po Pisudzkim.
       Jury w skadzie: Beata Gonerka, Pawe Kubiak, Adam Wawrzyczak, Gabriela Konopka i Iwona odo nagrodzio i wyrnio w sumie kilkanacie osb. Za najlepsz prac uznano za fotografi autorstwa Stanisawa lzakiewicza prezentujc star bar i Rafa Goworka pszczoy pijce wod na citym drzewie.

III miejsce: ex aequo – Wiktoria Badek; Marcin Joczyk
II miejsce: ex aequo – Anna Olejniczak; Stanisaw Jastrzbski
I miejsce: Stanisaw lzakiewicz
Grand Prix : Rafa Goworek

W imieniu organizatorw Jzef Koaczek
Raporty bada


 


 

Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
pismo ARiMR - czytaj

 


 

Ogoszenia Zarzdu Regionalnego Zwizku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

     Dnia19.09.2022 r. w Bratoszewicach pomidzy dzkim Orodkiem Doradztwa Rolniczego, a Regionalnym Zwizkiem Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”  zawarto „POROZUMIENIE O WSPӣPRACY”. Umow podpisali: ze strony ODR w Bratoszewicach - Zastpca Dyrektora Wodzimierz Lewandowski, ze strony RZP „ZP” Wiceprezes Zarzdu Jzef Szczepan Olejniczak.
      Celem  porozumienia jest nawizanie wsppracy  na rzecz wymiany informacji, dowiadcze, promocji innowacyjnych rozwiza w zakresie pszczelarstwa oraz wsparcia przy tworzeniu i realizacji nowych projektw zwizanych z pszczelarstwem na czas nieokrelony.

sprawozdanie -plik 
dodano 20.12.22 r.

 


 

INKUBATOR


wito Pszczelarzy

      Wznowi dziaalno Inkubator Przedsibiorczoci Pszczelarzy w Wolborzu (istnieje moliwo suszenia pyku, wytopu wosku, wyrobu wzy itp.) blisze informacje u kol. Lecha Gospodarczyka tel: 697995016
(dodano 30.06.22 r.)

 


Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszcz

     Stosowanie rodkw ochrony rolin niesie ze sob wiele zagroe dla owadw zapylajcych, w tym dla pszcz miodnych. W praktyce ich stosowania popenianych jest wiele bdw, np. niezachowanie ostronoci, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotw pszcz) i w czasie peni kwitnienia roliny, dawkowanie wiksze ni jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatw w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekcie konieczne staje si podejmowanie dziaa sucych ochronie owadw zapylajcych i kreowania postaw przyjaznych pszczoom.

do pobrania plakat pdf

 

pasieki

Niedziela, 25 Luty 2024

Pytanie ankieta?