opis....opis....

Strona Główna

Ptlgzymka Pszczelarzy

 

Ogłoszenia PZP:

 Miód w skupach po cenach z 2022 r. Przyczyną niezdrowa konkurencja -  czytaj artykuł 
film,    plik pdf

(dodano 30.08.23 r.)

Informacja PZP oraz ARiMR:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 22.08.2023 r. został opublikowany komunikat, w którym Agencja zwraca się do beneficjentów z prośbą o pilne akceptowanie umów w ramach interwencji pszczelarskich.

 

Nadmieniam, że wszystkie  komunikaty dotyczące naborów pszczelarskich znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr w zakładce "co robimy" ->  "Rynki Rolne" ->"Zadania realizowane bezpośrednio przez ARiMR" ->  "Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027" -> " Interwencje Pszczelarskie" -> " Rok pszczelarski 2023".

Z związku z dużą liczbą niezawartych umów w ramach interwencji pszczelarskich, tj.:

  • I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  • I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  • I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,

prosimy beneficjentów o pilne akceptowanie umów

Należy wskazać, iż proces akceptowania umów w ramach ww. interwencji jest dwuetapowy, tj.:

  • odbiór umowy,
  • zaakceptowanie umowy wraz z jej autoryzacją.

Brak akceptacji umowy jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy po stronie Beneficjenta.

Z wyrazami szacunku,

Departament Rynków Rolnych

Wydział Rynków Roślinnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

tel. 22 595-06-78, IP 11678

www.arimr.gov.pl

dodano 23.08.23 r.

 

 

 Ogłoszenia PZP:

1. Konkurs "Pszczelarz roku"

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego ogłasza IX edycję konkursu "Pszczelarz roku".

Do pobrania -regulamin konkursu
                    - ankieta zgłoszeniowa

(dodano 11.06.23 r.)
 
Finał konkursu fotograficznego ,,Pasieka w obiektywie.”

 

W piątek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich rozstrzygnięto ponadregionalny II Konkurs Fotograficzny „Pasieka w Obiektywie”

Konkurs był organizowany dla amatorów, którzy pasjonują się zdjęciami, pszczelarstwem. Po raz pierwszy był zrobiony dla mieszkańców dwóch województw i poszerzony ogólnopolsko […] Chcieliśmy zwrócić uwagę na pszczołę i na środowisko. Nie było reguły co ma być na zdjęciach, to była forma swobodna. Wydaje mi się, że to co dotarło do nas jest bardzo szerokie, mamy tu ule tradycyjne aż po zdjęcia roślin miododajnych” – mówi nam Józef Kołaczek, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, główny organizator konkursu.

Podczas gali wieńczącej plebiscyt pojawili się goście: wiceminister finansów Sebastian Skuza, Prezydent PZP Zbigniew Kołtowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, starosta konecki Grzegorz Piec, wójt gminy Fałków Henryk Konieczny wraz ze skarbnikiem gminy Anną Wajnberger., oraz organiatorzy Prezes RZP Stanisław Ból, Prezes ŚZP Kazimierz Rej. To właśnie goście dokonywali wręczenia nagród najlepszym fotografom amatorom. Gratulowali im także talentu oraz pasji.

Wiceminister Skuza przy okazji otrzymał też z rąk Prezydenta PZP Zbigniewa Kołtowskiego od Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowski tytuł „Przyjaciela pszczelarzy” -„Bardzo dziękuję i powiem dlaczego to dla mnie wielki zaszczyt. A tym większy po tym co dziś usłyszałem. Definicje pszczół: mądre, pracowite, a dodam jeszcze, że zorganizowane, z określoną hierarchią i porządkiem. Nie ma chyba większego porządku jak w ulu. Co mogę dodać to, że można powiedzieć i często mówię: nowoczesność i tradycja. Bez tej tradycji nie byłoby nowoczesności […] Tym bardziej miło mi tu być z Państwem, że ta tradycja nie zamiera, są namacalne tego efekty” – przemawiał wiceminister.

Wyróżnione prace można było także podziwiać na specjalnie przygotowanej na tę okoliczność wystawie. Zobaczyć mogliśmy więc zarówno fotografie pszczół, jak i całych uli oraz pasiek. Imprez uatrakcyjnił kol. Józef Zysk uczestnik konkursu w tradycyjnym mundurze marszałka Piłsudskiego, którty wręczył kol. Józefowi Kołaczkowi medal za pomoc w gromadzeniu pamiątek po Piłsudzkim.

Jury w składzie: Beata Gonerka, Paweł Kubiak, Adam Wawrzyńczak, Gabriela Konopka i Iwona Łodo nagrodziło i wyróżniło w sumie kilkanaście osób. Za najlepszą pracę uznano zaś fotografię autorstwa Stanisława Ślęzakiewicza prezentującą starą barć i Rafa Goworka pszczoły pijące wodę na ściętym drzewie.

III miejsce: ex aequo – Wiktoria Badek; Marcin Jończyk
II miejsce: ex aequo – Anna Olejniczak; Stanisław Jastrzębski
I miejsce: Stanisław Ślęzakiewicz

Grand Prix : Rafał Goworek

konkurs fotograficzny

Zaproszeni goście na finale konkursu fotograficznego 2023

W imieniu organizatora

Józef Kołaczek 


 


Lista leków do zwalczania warrozy które podlegają refundacji w roku 2023- czytaj pdf

 

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku wytycznych dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji Polski związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie. - szczegółowe informacje: link:https://pzp.biz.pl/2023/01/13/polski-zwiazek-pszczelarski-interweniuje-w-sprawie-braku-wytycznych-dla-interwencji-w-sektorze-pszczelarskim/

(dodano 19.01.23 r.)

 

 

1 Raport z badań węzy pszczelarzy RZP "Ziemi Piotrkowskiej"
2 RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU 

Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
pismo ARiMR - czytaj
 
(dodano 3.10.22.r.)

  

Ogłoszenia Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

Dnia19.09.2022 r. w Bratoszewicach pomiędzy Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”  zawarto „POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY”. Umowę podpisali: ze strony ŁODR w Bratoszewicach - Zastępca Dyrektora Włodzimierz Lewandowski, ze strony RZP „ZP” Wiceprezes Zarządu Józef Szczepan Olejniczak.

Celem  porozumienia jest nawiązanie współpracy  na rzecz wymiany informacji, doświadczeń, promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa oraz wsparcia przy tworzeniu i realizacji nowych projektów związanych z pszczelarstwem na czas nieokreślony.

sprawozdanie -plik

- dodano 20.12.22 r.

 

 
       
Uwaga:

Wznowił działalność Inkubator Przedsiębiorczości Pszczelarzy w Wolborzu (istnieje możliwość suszenia pyłku, wytopu wosku, wyrobu węzy itp.) bliższe informacje u kol. Lecha Gospodarczyka tel: 697995016
(dodano 30.06.22 r.)
 

   

 


Święto Pszczelarzy

 
 

 
Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

do pobrania plakat pdf

  

 

pasieki

Wtorek, Listopad 28, 2023