opis....opis....

Strona Główna

1 Raport z badań węzy pszczelarzy RZP "Ziemi Piotrkowskiej"
2 RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU
 Święto Pszczelarzy:

W dniu 6.08.2022 r. w Gomunicach  Pszczelarze RZP "Ziemi Piotrkowskiej" świętowali już po raz czterdziesty szósty. W tym roku uroczystości połączono z 25-leciem powstania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kocierzowach.
  Obchody rozpoczęto Mszą  Św. w Kościele p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach w intencji Pszczelarzy,
następnie uczestnicy udali się do Hali Sportowej w Gomunicach, gdzie wygłoszono przemówienia okolicznościowe oraz wręczono medale oraz pamiątkowe statuetki. Po południu uczestnicy udali się na  Święto Miodu na stadionie sportowym w Gomunicach.

(dodano 12.08.22 r.)

Msza w intencji pszczelarzy

46 święto 

46 święto46 święto

Uwaga:
Zarząd RZP " Ziemi Piotrkowskiej" wznawia Konkurs na najładniejszą pasiekę. Chętni do udziału powinni zgłosić się do prezesów swoich kół. - Bliższe informacje u kol. J. Kołaczka tel: 660553661 ( dodano 15.07.2022 r.)

  

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku

W roku 2022 po raz VIII odbędzie się Ogólnopolski Konkurs pod nazwą “Pszczelarz Roku”. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Konkurs objęty został patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zgłoszenia wraz z ankietą należy przekazać organizatorom w terminie do 15 lipca 2022 r., zaś do 15 września 2022 r. należy przesłać próbki miodu.

Zachęcamy do udziału.

Szczegóły konkursu w Regulaminie- pdf1     

Ankieta zgłoszeniowa - pdf2

        

Do udziału w konkursie może zgłosić się Pszczelarz w następujących czterech kategoriach konkursowych:

  • pszczelarstwo towarowe
  • pszczelarstwo hobbystyczne
  • pszczelarstwo miejskie
  • pszczelarz współpracujący z rolnikiem – o nagrodę w kategorii ubiega się pszczelarz wraz z rolnikiem.

Ostatnia kategoria ma przyczynić się do utrwalania dobrych praktyk w relacjach pszczelarzy  i rolników. 

Więcej informacji  na temat  kategorii konkursowych można zaleźć w załączonym Regulaminie Konkursu oraz na stronie http://akademiapszczelarstwa.edu.pl/ .
(dodano 08.07.22 r.)


Ogłoszenia Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":


Konkurs fotograficzny:

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy  

i ich rodziny do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 

PASIEKA W OBIEKTYWIE”

W roku 2022 Zarząd RZP "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje II Konkurs "Pasieka w obiektywie" - szczegóły i regulamin konkursu w zakładce Konkursy

(dodano 06.07.22 r.)

 


Ogólnopolskie Święta Pszczelarzy

Regionalny Związek Pszczelarzy organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Święta Pszczelarzy, które w tym roku odbędą się w Białymstoku.
Program wyjazdu: - pdf1
                                   -pdf2
 
Bliższych informacji udzeli kol. W. Dziuba tel: 604605914
(dodano 30.06.22 r.)


Uwaga:

Wznowił działalność Inkubator Przedsiębiorczości Pszczelarzy w Wolborzu (istnieje możliwość suszenia pyłku, wytopy wosku, wyrobu węzy itp.) bliższe informacje u kol. Lecha Gospodarczyka tel: 697995016
(dodano 30.06.22 r.)
 
 


 
    

     COVID 19  

            

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że kwestie zakazu przemieszczania się na obszarze kraju w zawiązku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), zmienione w dniu 24 marca br. (Dz. U. poz. 522) w związku z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń. Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami ww. rozporządzenia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze. Zgodnie z wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu zakaz ten nie dotyczy m.in. przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. W przypadku osób objętych kwarantanną domową, zgodnie z § 2 ust. 8 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. W związku z tym w sprawach dotyczących odbywania kwarantanny, pszczelarz powinien kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tego pszczelarza.

   
  Waldemar Guba
 

Dyrektor
Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych

pełny tekst pisma MR do prezydenta PZP - plik pdf
 


Święto Pszczelarzy

 
 

 
Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

do pobrania plakat pdf

  

 

pasieki

Poniedziałek, Sierpień 15, 2022