opis....opis....

Strona Główna


Lista leków do zwalczania warrozy które podlegają refundacji w roku 2023- czytaj pdf

 

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku wytycznych dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji Polski związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie. - szczegółowe informacje: link:https://pzp.biz.pl/2023/01/13/polski-zwiazek-pszczelarski-interweniuje-w-sprawie-braku-wytycznych-dla-interwencji-w-sektorze-pszczelarskim/

(dodano 19.01.23 r.)

 

OPŁATEK 2022:

W dniu 17 grudnia 2023 roku w Sulejowie na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Zarząd RZP spotkał się z zarządami kół oraz honorowymi członkami RZP i PZP.   - bliższe informacje w zakładce - WAŻNE WYDARZENIA - dodano 28.12.22 r.


 

1 Raport z badań węzy pszczelarzy RZP "Ziemi Piotrkowskiej"
2 RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU 

Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
pismo ARiMR - czytaj
 
(dodano 3.10.22.r.)

  

Ogłoszenia Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

Dnia19.09.2022 r. w Bratoszewicach pomiędzy Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”  zawarto „POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY”. Umowę podpisali: ze strony ŁODR w Bratoszewicach - Zastępca Dyrektora Włodzimierz Lewandowski, ze strony RZP „ZP” Wiceprezes Zarządu Józef Szczepan Olejniczak.

Celem  porozumienia jest nawiązanie współpracy  na rzecz wymiany informacji, doświadczeń, promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa oraz wsparcia przy tworzeniu i realizacji nowych projektów związanych z pszczelarstwem na czas nieokreślony.

sprawozdanie -plik

- dodano 20.12.22 r.

 

 
Uwaga:
Zarząd RZP " Ziemi Piotrkowskiej" wznawia Konkurs na najładniejszą pasiekę. Chętni do udziału powinni zgłosić się do prezesów swoich kół. - Bliższe informacje u kol. J. Kołaczka tel: 660553661 ( dodano 15.07.2022 r.)
  

Konkurs fotograficzny:

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy  

i ich rodziny do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 

PASIEKA W OBIEKTYWIE”

W roku 2022 Zarząd RZP "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje II Konkurs "Pasieka w obiektywie" - szczegóły i regulamin konkursu w zakładce Konkursy. (dodano 06.07.22 r.)

      
Uwaga:

Wznowił działalność Inkubator Przedsiębiorczości Pszczelarzy w Wolborzu (istnieje możliwość suszenia pyłku, wytopu wosku, wyrobu węzy itp.) bliższe informacje u kol. Lecha Gospodarczyka tel: 697995016
(dodano 30.06.22 r.)
 

   

 


Święto Pszczelarzy

 
 

 
Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

do pobrania plakat pdf

  

 

pasieki

Poniedziałek, Styczeń 30, 2023