opis....opis....

Strona Główna

Finał konkursu fotograficznego ,,Pasieka w obiektywie.”

 

W piątek w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich rozstrzygnięto ponadregionalny II Konkurs Fotograficzny „Pasieka w Obiektywie”

Konkurs był organizowany dla amatorów, którzy pasjonują się zdjęciami, pszczelarstwem. Po raz pierwszy był zrobiony dla mieszkańców dwóch województw i poszerzony ogólnopolsko […] Chcieliśmy zwrócić uwagę na pszczołę i na środowisko. Nie było reguły co ma być na zdjęciach, to była forma swobodna. Wydaje mi się, że to co dotarło do nas jest bardzo szerokie, mamy tu ule tradycyjne aż po zdjęcia roślin miododajnych” – mówi nam Józef Kołaczek, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, główny organizator konkursu.

Podczas gali wieńczącej plebiscyt pojawili się goście: wiceminister finansów Sebastian Skuza, Prezydent PZP Zbigniew Kołtowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, starosta konecki Grzegorz Piec, wójt gminy Fałków Henryk Konieczny wraz ze skarbnikiem gminy Anną Wajnberger., oraz organiatorzy Prezes RZP Stanisław Ból, Prezes ŚZP Kazimierz Rej. To właśnie goście dokonywali wręczenia nagród najlepszym fotografom amatorom. Gratulowali im także talentu oraz pasji.

Wiceminister Skuza przy okazji otrzymał też z rąk Prezydenta PZP Zbigniewa Kołtowskiego od Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowski tytuł „Przyjaciela pszczelarzy” -„Bardzo dziękuję i powiem dlaczego to dla mnie wielki zaszczyt. A tym większy po tym co dziś usłyszałem. Definicje pszczół: mądre, pracowite, a dodam jeszcze, że zorganizowane, z określoną hierarchią i porządkiem. Nie ma chyba większego porządku jak w ulu. Co mogę dodać to, że można powiedzieć i często mówię: nowoczesność i tradycja. Bez tej tradycji nie byłoby nowoczesności […] Tym bardziej miło mi tu być z Państwem, że ta tradycja nie zamiera, są namacalne tego efekty” – przemawiał wiceminister.

Wyróżnione prace można było także podziwiać na specjalnie przygotowanej na tę okoliczność wystawie. Zobaczyć mogliśmy więc zarówno fotografie pszczół, jak i całych uli oraz pasiek. Imprez uatrakcyjnił kol. Józef Zysk uczestnik konkursu w tradycyjnym mundurze marszałka Piłsudskiego, którty wręczył kol. Józefowi Kołaczkowi medal za pomoc w gromadzeniu pamiątek po Piłsudzkim.

Jury w składzie: Beata Gonerka, Paweł Kubiak, Adam Wawrzyńczak, Gabriela Konopka i Iwona Łodo nagrodziło i wyróżniło w sumie kilkanaście osób. Za najlepszą pracę uznano zaś fotografię autorstwa Stanisława Ślęzakiewicza prezentującą starą barć i Rafa Goworka pszczoły pijące wodę na ściętym drzewie.

III miejsce: ex aequo – Wiktoria Badek; Marcin Jończyk
II miejsce: ex aequo – Anna Olejniczak; Stanisław Jastrzębski
I miejsce: Stanisław Ślęzakiewicz

Grand Prix : Rafał Goworek

konkurs fotograficzny

Zaproszeni goście na finale konkursu fotograficznego 2023

W imieniu organizatora

Józef Kołaczek


Informacja PZP:
Dobre wieści dla pszczelarzy - stawka do przezimowanych rodzin pszczelich i pula środków na ten cel zostały zwiększone!
Pisaliśmy we wrześniu i w grudniu o tym, że Polski Związek Pszczelarski zabiegał o podniesienie stawki pomocy de minimis do każdej przezimowanej rodziny pszczelej do kwoty 50 zł. Prosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi by uwzględnić fakt, iż wzrosły koszty utrzymania rodziny pszczelej w dobrej kondycji do okresu wiosennego, która jest wynikiem nie tylko właściwego leczenia, ale przede wszystkim zakarmienia pszczół na zimę. Wyższe ceny syropów i innych pasz dla pszczół sprawiają, iż stawka 20 zł jest zdecydowanie zbyt niska. Zwiększeniu powinna ulec nie tylko kwota stawki do przezimowanej rodziny, ale również ogólna pula środków na ten cel.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po analizie przekazało możliwość podniesienia stawki do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej.
W dniu dzisiejszym tj. 14.02.20223 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym między innymi podniesiona została stawka pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50zł. Jednocześnie środki na to wsparcie zwiększono z 35,5 mln zł do 60 mln zł! 


Lista leków do zwalczania warrozy które podlegają refundacji w roku 2023- czytaj pdf

 

Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku wytycznych dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji Polski związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie. - szczegółowe informacje: link:https://pzp.biz.pl/2023/01/13/polski-zwiazek-pszczelarski-interweniuje-w-sprawie-braku-wytycznych-dla-interwencji-w-sektorze-pszczelarskim/

(dodano 19.01.23 r.)

 

 

1 Raport z badań węzy pszczelarzy RZP "Ziemi Piotrkowskiej"
2 RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH JAKOŚCI WOSKU I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU 

Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
pismo ARiMR - czytaj
 
(dodano 3.10.22.r.)

  

Ogłoszenia Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej":

Dnia19.09.2022 r. w Bratoszewicach pomiędzy Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”  zawarto „POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY”. Umowę podpisali: ze strony ŁODR w Bratoszewicach - Zastępca Dyrektora Włodzimierz Lewandowski, ze strony RZP „ZP” Wiceprezes Zarządu Józef Szczepan Olejniczak.

Celem  porozumienia jest nawiązanie współpracy  na rzecz wymiany informacji, doświadczeń, promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa oraz wsparcia przy tworzeniu i realizacji nowych projektów związanych z pszczelarstwem na czas nieokreślony.

sprawozdanie -plik

- dodano 20.12.22 r.

 

 
Uwaga:
Zarząd RZP " Ziemi Piotrkowskiej" wznawia Konkurs na najładniejszą pasiekę. Chętni do udziału powinni zgłosić się do prezesów swoich kół. - Bliższe informacje u kol. J. Kołaczka tel: 660553661 ( dodano 15.07.2022 r.)
  

Konkurs fotograficzny:

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy  

i ich rodziny do wzięcia udziału 

w konkursie fotograficznym 

PASIEKA W OBIEKTYWIE”

W roku 2022 Zarząd RZP "Ziemi Piotrkowskiej" organizuje II Konkurs "Pasieka w obiektywie" - szczegóły i regulamin konkursu w zakładce Konkursy. (dodano 06.07.22 r.)

      
Uwaga:

Wznowił działalność Inkubator Przedsiębiorczości Pszczelarzy w Wolborzu (istnieje możliwość suszenia pyłku, wytopu wosku, wyrobu węzy itp.) bliższe informacje u kol. Lecha Gospodarczyka tel: 697995016
(dodano 30.06.22 r.)
 

   

 


Święto Pszczelarzy

 
 

 
Akcja plakatowa: Rolniku nie truj pszczół

Stosowanie środków ochrony roślin niesie ze sobą wiele zagrożeń dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych. W praktyce ich stosowania popełnianych jest wiele błędów, np. niezachowanie ostrożności, nieodpowiednia pora oprysku (w trakcie lotów pszczół) i w czasie pełni kwitnienia rośliny, dawkowanie większe niż jest to zalecane przez producenta, stosowanie kilku preparatów w jednym oprysku czy wybieranie bardziej toksycznych. W tym kontekście konieczne staje się podejmowanie działań służących ochronie owadów zapylających i kreowania postaw przyjaznych pszczołom.

do pobrania plakat pdf

  

 

pasieki

Poniedziałek, Marzec 27, 2023