Matki pszczele

 

W roku 2024 matki pszczele znakujemy kolorem zielonym.


2023


Pasieki Hodowlane w Kocierzowach i Brzeciu

(charakterystyki matek)

 

 Zasady refundacji matek pszczelich przez ARMiR:

W ramach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktw Pszczelich" okrelone zostay warunki zakupu matek pszczelich na refundacj. W celu otrzymania refundacji mona  naby tylko:

- matki unasiennione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem,

- matki unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz

- matki nieunasiennione;

tylko w takich pasiekach, ktre znalazy si w wykazie publikowanym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierzt.

 

pasieki