opis....opis....

Ważne wydarzenia

IX Piotrkowskie Święto Miodu

23 lipca 2023 roku pszczelarze piotrkowscy świętowali na kolejnym święcie miodu. Organizatorami byli: Rejonowe Koło Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak i Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. Świętowanie rozpoczął uroczysty przemarsz pszczelarzy i pocztów sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji pszczelarzy. Po mszy zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych . Uroczystość dopełniły występy lokalnych zespołów muzycznych oraz kiermasz produktów i akcesoriów pszczelarskich w Rynku Trybunalskim.

dodano 24.07.23 r.

 


XXXI Zjazd Sprawozdawczy

 W dniu 22.04.2023 r.  odbył się 31 Walny Zjazd Sprawozdawczy. Delegaci ze wszystkich kół pszczelarzy wchodzących w skład Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkali się w Kocierzowach aby  między innymi podsumować pracę zarządu w roku poprzednim.      W czasie obrad Prezes RZP "Ziemi Piotrkowskiej" kol. Stanisław Ból przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w latach 22/23. Następnie przyjęto przyjęto plan działania na rok następny oraz udzielono absolutorium zarządowi. Poniżej kilka fotografii dokumentujących to wydarzenie:
(dodano 23.04.23 r.)

XXXI Zjazd
XXXI Zjazd
XXXI Zjazd
XXXI Zjazd
XXXI Zjazd

OPŁATEK 2022

W dniu 17 grudnia 2022 roku w Sulejowie na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Zarząd RZP spotkał się z zarządami kół oraz honorowymi członkami RZP i PZP. Wśród zaproszonych gości byli również: poseł na Sejm RP p. Grzegorz Lorek, starosta powiatu piotrkowskiego p. Piotr Wojtysiak, P. Mirosław Kacprzyk - lek. wet. w Sulejowie oraz p. Wiesława Olejnik - dyr. szkoły w Sulejowie. O stronę religijną zadbał ks. Zbigniew Dawidowicz. Podczas spotkania wspominano dokonania pszczelarskie w minionym roku, wręczono okolicznościowe nagrody. Podczas łamania się opłatkiem zebrani składali wzajemne życzenia na nadchodzący 2023 rok. Minutą ciszy uczczono pamięć pszczelarzy którzy odeszli w roku 2022.
Poniżej kilka zdjęć upamiętniających to spotkanie.
 
   


   Święto Pszczelarzy:

  W dniu 6.08.2022 r. w Gomunicach  Pszczelarze RZP "Ziemi Piotrkowskiej" świętowali już po raz czterdziesty szósty. W tym roku uroczystości połączono z 25-leciem powstania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kocierzowach.
    Obchody rozpoczęto Mszą  Św. w Kościele p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach w intencji Pszczelarzy,
  następnie uczestnicy udali się do Hali Sportowej w Gomunicach, gdzie wygłoszono przemówienia okolicznościowe oraz wręczono medale oraz pamiątkowe statuetki. Po południu uczestnicy udali się na  Święto Miodu na stadionie sportowym w Gomunicach.
  dP

  (dodano 12.08.22 r.)

  Gomunice 22


  Gomunice22

  prezes rkp


  Gomunice 22

  zjazd RZP

  Gomunice22

  W dniu 7 maja 2022 roku w Kocierzowach odbył się XXX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej".

  Podczas obrad podsumowano działania i prace w czasie mijającej kadencji.  Zarząd złożył szczegółowe sprawozdania ze swoich działań w latach 2018-2021. Sprawosdania zostały przyjęte, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd wybrał nowe władze na kadencję 2022-2026.

  Skład Zarządu RZP "Ziemi Piotrkowskiej":

  Prezes - Stanisłw Ból
  pierwszy wiceprezes - Józef Kołaczek
  drugi wiceprezes - Józej Olejniczak
  sekretarz - Adam Wawrzyńczak
  skarbnik - Stanisław Ślęzakiewicz
  członek zarządu - Wojciech Dziuba
  członek zarządu - Wojciech Smarz

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Przewodniczący - Piotr Robaszek
  członek komisji - Bogumiła Jagodzińska
  członek komisji - Agata Potaczała


  Skład Sądu Koleżeńskiego:

  Przewodniczący - Daniel Świerkowski
  członek komisji - Bernard Koryciński
  członek komisji - Marcin Wiewiórowski


    


   Spotkanie Opłatkowe 2021

   W dniu 11 grudnia 2021 roku Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkał się z członkami zarządów kół terenowych na tradycyjnym opłatku.

     

    XXIX Zjazd Sprawozdawczy
     
    W dniu 3.07.2021 r. odbył się 29 Walny Zjazd Sprawozdawczy. Delegaci ze wszystkich kół pszczelarzy wchodzących w skład Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkali się w Kleszczowie aby  między innymi podsumować pracę zarządu w roku poprzednim. W czasie obrad Prezes RZP "Ziemi Piotrkowskiej" kol. Stanisław Ból przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w latach 20/21. Następnie przyjęto przyjęto plan działania na rok następny oraz udzielono absolutorium zarządowi. (sprawozdanie - czytaj)
      

      (dodano 05.07.21 r.)     XXVIII Zjazd Sprawozdawczy

     W dniu 10.10.20 r. w Fałkowie w zajeździe "Podzamcze" spotkali się delegaci ze wszystkich kół pszczelarzy wchodzących w skład Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". W czasie obrad  między innymi podsumowano pracę zarządu w roku poprzednim oraz przyjęto plan działania na rok następny. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.
       

      V Piotrkowskie Święto Miodu

      21 lipca 2019 roku pszczelarze piotrkowscy świętowali na kolejnym święcie miodu. Świętowanie rozpoczął uroczysty przemarsz pszczelarzy i pocztów sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji pszczelarzy. Po mszy zebrani wysłuchali wykładu Czesława Korpysy nt. "Właściwości lecznicze propolisu" oraz wystąpień zaproszonych gości. Uroczystość dopełniły występy lokalnych zespołów muzycznych oraz kiermasz produktów i akcesoriów pszczelarskich w Rynku Trybunalskim.

        


       XXVII WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY


       XXVII Zjazd RZP

       W dniu 27.04.2019 r. w Kocierzowach odbył się XXVII Walny Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". W czasie obrad dokonano podsumowania i oceny działań podjętych w czasie od poprzedniego zjazdu oraz przyjęto plan działania na następny rok.

       XXVII Zjazd RZP


       Sprawozdanie  Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” kadencji 2018/2022 za rok 2018-19 na Walny Zjazd Sprawozdawczy w dniu 27.04.2019r. - czytaj - plik pdf  

       Plan Pracy Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” na rok 2019/2019   - czytaj -plik pdf

       Spotkanie Opłatkowe Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej
        W dniu 8.12.2018 r. Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkał się z przedstawicielami zarządów kól pszczelarzy z naszego regionu na spotkaniu opłatkowym w Sulejowie. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył zebranym prezes RZP Stanisław Ból, po czym wszyscy obecni połamali się opłatkiem życząc sobie na wzajem dobrego i miodnego roku 2019. Fotografie z tego spotkana zamieszczamy poniżej: (fot. St. Jastrzębski)

         


        Piotrkowskie Święto Miodu

        Święto Miodu Piotrków Tryb. 2018

        W dniu 22.07.18 r. pszczelarze piotrkowscy uczestniczyli w Święcie Miodu organizowanym przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tegoroczne święto zbiegło się z 80-cio leciem powstania piotrkowskiego koła pszczelarzy. Uroczystości zaczęły się przemarszem pocztów sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek - Centrum Idei ku Demokracji. Po Mszy Świętej w intencji pszczelarzy wykład na temat "Właściwości lecznicze pierzgi" wygłosił Czesław Korpysa.Na Rynku Trybunalskim odbywały się kiermasz pszczelarski oraz koncerty zespołów muzycznych.

        Poniżej kilka zdjęć z Piotrkowskiego Święta Miodu:

         


         

        40-lecie powstania Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

                        '' ...40 lat minęło jak jeden dzień....''

              W dniu 5 listopada 2016 r. członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” obchodzili 40-lecie istnienia związku - czytaj dalej

         

         

                 VIII Świętokrzyski Konkurs na Nalewki Miodowe i Miody Pitne.

         

                      Po raz ósmy o miano najlepszych ubiegali się pszczelarze z całej Polski w ,, VIII-ym Świętokrzyskim Konkursie na Nalewkę Miodową i Miód Pitny,,. -czytaj dalej.


          


            Polscy pszczelarze u kolegów czeskich -sprawozdanie

          

           VII Świętokrzyski Konkurs na Nalewki Miodowe i Miody Pitne.

                       Po raz siódmy o miano najlepszych ubiegali się pszczelarze z całej Polski w VII Świętokrzyskim Konkursie na Nalewkę Miodową i Miód Pitny. - czytaj dalej