Odznaczenia PZP

Odznaczenia na 2024 rok naley zgosi zgodnie z poniszymi zasadami:

     Zarzd Rejonowego Koa Pszczelarzy nominuje kandydatw (pszczelarzy) do odznacze PZP na  kolejny rok w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego kadego roku.
     List nominowanych do odznacze pszczelarzy (lista to wyjte rubryki danych pszczelarzy z Listy Zbiorczej)  naley bezwzgldnie wykona w formie elektronicznej i  przesa na adres:  jozef.olejniczak@rzp-piotrkow.pl
     Nominujc pszczelarza do odznaczenia naley uwzgldnia wytyczne PZP zawarte na stronie internetowej https://pzp.biz.pl/

Na stronie gwnej PZP  klikamy w zakadk  O NAS, a nastpnie w zakadk:  Regulamin zasady przyznawania odznak honorowych PZP  gdzie znajduj si szczegowe wytyczne.

  • Na stronie internetowej www.rzp-piotrkw.pl  w zakadce „Dokumenty do pobrania” znajduj si:
  • Wniosek na dane odznaczenia wypeniamy czytelnie  opisujc szczegowo zasugi  jakie na rzecz Koa,  pszczelarstwa czy  promowania pszczelarstwa  wykona  dany kandydat po otrzymaniu ostatnio nadanego odznaczenia.
  • Wszystkie Wnioski wraz z List nominowanych,  musz by podpisane przez prezesa Koa i sekretarza lub dwch czonkw zarzdu. (lista zbiorcza)
  • Jeli z jakichkolwiek przyczyn prezes Koa nie jest w stanie zrobi zestawienia w formie elektronicznej to musi je wypeni zgodnie ze Wzorem listy w formie pisemnej  wraz z wypenionymi  „Wnioskami”   i  w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br. przesa na adres:

             Regionalny Zwizek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"
Kocierzowy 4, 97-545 Gomunice

  • W szczeglnie uzasadnionych przypadkach  Zarzd RZP „ZP” moe przystpi do rozpatrzenia wniosku zarzdu koa pszczelarzy w innym terminie.