opis....opis....

Koło w Moszczenicy

Spotkanie opłatkowe 2018

W spotkaniu opłatkowym które odbyło się dnia 16 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy udział wzięli ,  Marceli Piekarek Wójt Gminy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Marcin Strumiło - Koordynator Biura Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, dyrektor  GOKiS   w  Moszczenicy , oraz liczna grupa pszczelarzy.Wspólna modlitwa oraz kolęda towarzyszyły uczestnikom spotkania jak również życzenia i przełamanie się opłatkiem.


  Stanisław- Cezary  Jastrzębski                                                                                                                                                         


   

  Spotkanie opłatkowe w Kole Pszczelarzy w Moszczenicy

  W dniu 17 grudnia 2017 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  w Moszczenicy odbyło się spotkanie  opłatkowe pszczelarzy naszego koła,. wraz z  zaproszonymi  gośćmi..

  A zaszczycili nas:

  Piotr Wojtysiak - w-ce Starosta Piotrkowa

  Iwona Pieczkowska - przewodnicząca Rady Gminy

  Marceli Piekarek - Wójt  Gminy w Moszczenicy

  Józef Badek- skarbnik R.Z.P  „Ziemi Piotrkowskiej”

  Obecny był również  pszczelarz- senior, honorowy członek Polskiego Związku Pszczelarskiego , honorowy prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” Czesław Kobędza wraz z małżonką, oraz licznie zgromadzeni członkowie koła.

  Zaległe odznaczenie  srebrnej odznaki dla kolegi  Kazimierza Hołyńskiego wręczył z ranienia  Zarządu R.Z.P  w Piotrkowie  kol. Józef Badek

     Podziękowania, oraz słowa  wdzięczności za honorowo wbite gwoździe dla kolegów którzy nie byli obecni na naszym święcie gdzie był przekazany sztandar -  złożył Zarząd.

     Była modlitwa, kolęda , oraz w świątecznym nastroju życzenia oraz przełamanie się opłatkiem przywiezionym z Jasnej Góry.

    

    

   60 lat Gminnego Koła Pszczelarzy w Moszczenicy

             Około  100 osób zgromadziła w niedzielę 8 października  specjalna msza z okazji 60-ciolecia Gminnego Koła Pszczelarzy  w Moszczenicy. W trakcie mszy został poświęcony sztandar dla Koła. W imieniu fundatorów o poświecenie sztandaru poprosił Wójt Gminy Moszczenicy Marceli Piekarek. Mszę poprowadził proboszcz Władysław Paś, który wygłosił homilię, oraz modlił się w intencji pszczelarzy.  Pszczelarze  w trakcie mszy  złożyli dary ołtarza w których znalazł się miód, wosk, złożono świece i kwiaty.   W ten sposób rozpoczęły się uroczystości  60-cio lecia Gminnego Koła Pszczelarzy  w Moszczenicy.  

              Dalsze uroczystości odbyły się w Domu Kultury i Sportu w Moszczenicy. Uroczystości poprowadził Józef Kołaczek. W czasie uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe z: Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb., Bełchatowa,  Fałkowa oraz  OSP w Moszczenicy i Koła Myśliwskiego z Bab.

         Prezes Koła Stanisław Jastrzębski  powitał przybyłych gości w osobach  wice Starosty Piotrkowskiego  - Piotra Wojtysiaka, wójta Gminy Marcelego Piekarka,  skarbnika PZP w Warszawie Krzysztofa Górnego, proboszcza Władysława Pasia,  przewodniczącego Rady PZP Piotra Krawczyka, prezesa RZP w  Piotrkowie    Stanisława Bóla z zarządem i inne osoby. Następnie jako gospodarz zabrał głos wójt Gminy Marceli Piekarek  witając zebranych mówiąc o walorach  gminy i ich mieszkańców życzył aby nadchodzący rok był dla pszczelarzy dobry.

          Po słowach powitania odbyła się uroczystość związana z przekazaniem sztandaru dla koła, oraz wbijanie gwoździ przez osoby fundujące sztandar. Każdy wbijający gwóźdź otrzymał  od Prezesa   podziękowanie.   Napis na podziękowaniu brzmiał :  W celu utrwalenia dla potomności nazwisk – na pamiątkę dnia dzisiejszego - proszę o wbicie do sztandaru gwoździ honorowych i  przyjęcie podziękowań od pszczelarzy.  

          Sztandar prezesowi wręczył  skarbnik PZP w Warszawie Krzysztof Górny, w asyście przewodniczącego Rady PZP Piotra Krawczyka prezesa RZP w  Piotrkowie  Stanisława Bóla .

            W czasie uroczystości odznaczono pszczelarzy.  Złotą odznakę PZP  otrzymał: Lech Malec. Srebrną odznakę PZP otrzymali: Jacek Kaczmarek Andrzej Piłat,  Kazimierz Hołyński, Jan Stańczyk .

           Odznaczenia wręczył  skarbnik PZP w Warszawie Krzysztof Górny oraz prezes RZP w  Piotrkowie    Stanisław Ból .

          Prezes Koła wręczył statuetki dla: starosty Piotrkowskiego  - Stanisława Cubały, wice Starosty Piotrkowskiego  - Piotra Wojtysiaka, wójta Gminy Moszczenica - Marcelego Piekarka,  dyrektora Domu Kultury i Sportu – Jerzego Korytkowskiego, wice prezesa RZP  - Józefa Kołaczka

         Zarząd RZP w Piotrkowie Tryb. przyznał  Medal Wdzięczności  dla: skarbnika PZP -Krzysztofa Górnego, Burmistrza miasta Wolbórz - Andrzeja Jarosa,   Wójta Gminy Grabica -Krzysztofa Kulińskiego, Wójta Gminy Wola Krzysztoporska -Romana Drozdka,   właściciela  firmy Orion  -Jarosława Kasprzyka, Przewodniczącego Rady PZP -Piotra Krawczyka. Medale wręczył Prezes RZP Stanisław Ból w obecności skarbnika  Józefa Badka.

     Zarząd Koła ufundował medale z okazji 60-cio lecia Koła  i otrzymali je:

   –  Stanisław Jastrzębski

   –  Kazimierz Świątek

   –  Zdzisław Kaźmierczak

   –  Jan Góralczyk

   –  Józef Telus

   –  Lech Malec

   –  Jacek Kaczmarski

   –  Piotr Kałuziński

   –  Michał Szulc

   –  Antoni Stańczyk

   –  Irena Kobędza,

   –  Czesław Kobędza

   –  Ryszard Justyna

   –  Stanisław Ból

   –  Czesław Korpysa

   –  Józef Kołaczek

   –  Stanisław Ślęzakiewicz

   –  Józef Badek

   –   Romuald Dróżdż

   –   Wojciech Dziuba

   –   Lech Gospodarczyk

   –   Wojciech Smarz

   –   Jan Polak

   –   Piotr Robaszek

     Na zakończenie uroczystości   wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad.

    
   12