opis....opis....

Wsparcie pszczelarstwa

Zasady wsparcia pszczelarstwa na lata 2018/19

W związku z ogłoszeniem przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nowych warunków wsparcia pszczelarstwa na lata 2017/18 i 2018/19 Zarząd Regionalnego Związku PszczelarzyZiemi Piotrkowskiej informuje:
Nowe warunki refundacji sprzętu pszczelarskiego dopuszczają:

- pszczelarzy posiadających od 10 rodzin pszczelich

- wartość refundacji sprzętu pszczelarskiego nie może przekroczyć 50 zł. na 1 rodzinę pszczelą,

- refundacji podlegać może: miodarka, odstojnik, dekrystalizator, stół do odsklepiania, suszarka do pyłku, topiarka do wosku, urządzenie do kremowania miodu, refraktometr, wózek ręczny do transportu uli, wialnia do pyłku,  ule wszystkich typów oraz elementy uli kupowane oddzielnie.

  W ramach projektu refundacji lawet:

- pszczelarz posiadający 30 rodzin pszczelich może otrzymać refundację na:  przyczepę- lawetę,   wagę pasieczną, urządzenie dźwigowe do załadunku- rozładunku uli.

- pszczelarz posiadający 150 rodzin pszczelich może otrzymać refundację na zakup  mini ładowarki i innego wózka samojezdnego.

4.Zmianie uległy także warunki refundacji oraz terminy składania wniosków na refundowany sprzęt tj. do 30.10.2017 r. Do wniosku powinna być dołączona oferta handlowa producenta.

W zakładce  – Dokumenty do pobrania - znajdują się wzory listy stanu pasiek na dzień 30.09.17 r., wniosku o zakup sprzętu, ankiety.

Uwaga - zmiana konta
Od 1.07 16 r. nastąpiła zmiana konta bankowego naszego związku:
Bank PEKAO SA I O. w Piotrkowie Tryb.
20 1240 3116 1111 0010 6890 4545

 

Zasady Refundacji matek i odkładów pszczelich w 2018 roku.

1. Zasady refundacji odkładów:

  Informujemy że w sezonie 2018 w ramach refundacji będzie można zakupić odkłady.

Warunki refundacji odkładów nie zmieniły się tj.:

- do 20% stanu pasieki z dnia 30.09.2017r,

 - wysokość refundacji do 70% 

- o przyznaniu odkładu decyduje kolejność wpłat, wpłacamy całą wartość odkładów,

-  o wyborze producenta decyduje kolejność wpłat,

-  wpłaty do 30.01.2018r na w/w konto związku,

-  dostarczenie do biura listy odbiorców odkładów zawierającej:

nazwisko i imię

Stan rodzin z 30.09.17r

ilość odkładów

preferowana ramka.

Ujęcie pszczelarza na liście bez dokonania wpłaty nie daje przydziału odkładu!

Odbiór odkładów osobisty po indywidualnym ustaleniu terminu z producentem, po otrzymaniu potwierdzenia o przyznaniu refundowanego odkładu.


2. Zasady refundacji matek pszczelich:

   Jak co roku w ramach refundacji będzie można nabywać matki pszczele.

Zasady zakupu i ceny matek z Pasieki Zarodowej w Kocierzowach nie uległy zmianie, natomiast zakup matek z innych pasiek możliwy jest po dokonaniu wpłaty(skarbnik koła)  na konto związku do dn. 30.03.2018r. oraz dostarczeniu do biura RZP zamówienia - listy pszczelarzy – odbiorców matek. Refundowane mogą być tylko te matki które hodowane są w pasiekach dla których otwarto księgi i rejestry - pełny wykaz -  rejestry(pdf) i księgi(pdf)

 Na podstawie dokonanych wpłat oraz w/w listy, producenci matek otrzymają od RZP informację komu i ile  mogą wydać matek  (u niektórych producentów należy wcześniej złożyć zamówienie). Koszty przesyłki matek pokrywa pszczelarz.

 


 

nasze pasieki