opis....opis....

Wsparcie pszczelarstwa

Zasady wsparcia pszczelarstwa na lata 2018/19

W związku z ogłoszeniem przez  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nowych warunków wsparcia pszczelarstwa na lata 2017/18 i 2018/19 Zarząd Regionalnego Związku PszczelarzyZiemi Piotrkowskiej informuje:
Nowe warunki refundacji sprzętu pszczelarskiego dopuszczają:

- pszczelarzy posiadających od 10 rodzin pszczelich

- wartość refundacji sprzętu pszczelarskiego nie może przekroczyć 50 zł. na 1 rodzinę pszczelą,

- refundacji podlegać może: miodarka, odstojnik, dekrystalizator, stół do odsklepiania, suszarka do pyłku, topiarka do wosku, urządzenie do kremowania miodu, refraktometr, wózek ręczny do transportu uli, wialnia do pyłku,  ule wszystkich typów oraz elementy uli kupowane oddzielnie.

  W ramach projektu refundacji lawet:

- pszczelarz posiadający 30 rodzin pszczelich może otrzymać refundację na:  przyczepę- lawetę,   wagę pasieczną, urządzenie dźwigowe do załadunku- rozładunku uli.

- pszczelarz posiadający 150 rodzin pszczelich może otrzymać refundację na zakup  mini ładowarki i innego wózka samojezdnego.

4.Zmianie uległy także warunki refundacji oraz terminy składania wniosków na refundowany sprzęt tj. do 30.10.2017 r. Do wniosku powinna być dołączona oferta handlowa producenta.

W zakładce  – Dokumenty do pobrania - znajdują się wzory listy stanu pasiek na dzień 30.09......... r., wniosku o zakup sprzętu, ankiety.

numer konta bankowego RZP "Ziemi Piotrkowskiej"
Bank PEKAO SA I O. w Piotrkowie Tryb.
20 1240 3116 1111 0010 6890 4545

 

Zasady Refundacji matek i odkładów pszczelich w 2019 roku.

Procedury zakupu pszczół w ramach

Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa

na 2019r.(pdf)

Jak co roku w ramach refundacji będzie można nabywać matki pszczele oraz odkłady

Zasady zakupu matek nie uległy zmianie, tzn:

a) Kupując z Pasieki Zarodowej w Kocierzowach:

- matki nieunasienione (NU) pszczelarz płaci 10zł. w pasiece przy odbiorze matki, tj.  wartość matki, po odliczeniu refundacji.

- w przypadku matek unasienionych (UP) pszczelarz płaci w pasiece przy odbiorze matki, 100% wartości matki, refundację otrzyma po wypłacie przez KOWR.

b) Kupując z innych pasiek spełniających warunki refundacji:

- zaleca się przed dokonaniem wpłaty złożenie zamówienia u producenta.

- przy zakupie wszystkich matek (NU oraz UP) wpłacić należy 100% wartości matki. pobierając przekaz na wpłatę u prezesa koła i podając prezesowi  miejsce zakupu matki celem wpisania na listę, najlepiej zbiorowo przez skarbnika koła.

 - wpłaty należy dokonać na konto Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” do 31 marca tytułem kaucja na matki pszczele !!!

 - następnie  prezes koła dostarcza do zarządu RZP ZP listę zamówionych matek z wyszczególnieniem danych według wzoru:

 

Rejonowe Koło w …...................................

rok 2019

Lp.

Nazwisko i imię

pesel

Matki NU szt.

Matki UP szt.

Nazwa producenta

uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

- Producenci matek otrzymają od zarządu RZP lisy pszczelarzy-odbiorców, stworzone na podstawie list otrzymanych z kół po weryfikacji wpłat.

 - termin i sposób odbioru matek pszczelarz-odbiorca ustala indywidualnie z producentem.

- koszty przesyłki pokrywa pszczelarz-odbiorca.

c) zakup odkładów 

- wpłat na odkłady dokonywać na konto RZP ZP do 31.03.19 r. tytułem kaucja na odkłady!!! 

- cena za odkład 230zł, w cenie wliczone jest bezzwrotne opakowanie tekturowe.

- wpłat pszczelarze  dokonują indywidualnie  - pobierając przekaz na wpłatę od prezesa koła– decyduje kolejność wpłat.


   Refundowane mogą być tylko te matki które hodowane są w pasiekach dla których otwarto księgi i rejestry - pełny wykaz -  rejestry(pdf) i księgi(pdf)

 


 

nasze pasieki