opis....opis....

Oferty zakupu matek, odkładów

Oferty zakupu matek, odkładów

Oferty na rok 2023:

Pasieka Wilde - plik

Pasieka KODR  -plik

Pasieka D. Dąbrowska/M. Jaros -  pakiety i odkłady - plik

                                                         matki pszczele -plik

Pasieka Loc -plik

Pasieka Smaruj -plik

Pasieka Węgrzynowicz -plik

Pasieka Gładys - plik

    - opis matek - plik

Pasieka Maciejów - plik

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń -plik

Matki "Nostra"  - plik

Pasieka T. Strzyż -charakterystyka matek

                          - oferta

Pasieka Hodowlana „ Miodzio” -oferta

Pasieka-Melissa Agnieszka Wójtowicz - oferta

Pasieka Hodowlana Zbigniew Postuła - oferta
Pasieka Kocierzowy - oferta
Pasieka Piotr Różyński - oferta
Pasieka Pelczar - oferta

Pasieka Adamek -

oferta 23 rok

Pasieka Szeligów:

Pasieka Szeligów

Dzierżon