opis....opis....

Odznaczenia PZP

 

Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy zwraca się z prośbą do prezesów lub sekretarzy kół o wykonanie Listy zbiorczej wszystkich członków sojego koła z uwzględnieniem wszystkich odznaczeń które dotychczas otrzymali. Listę należy wypełnić i dostarczyć elektronicznie: jozef.olejniczak@rzp-piotrkow.pl lub pocztą na adres związku: Regionalny Związek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" Kocierzowy 1, 97-545 Gomunice.
Odznaczenia na 2019 rok należy zgłosić zgodnie z poniższymi zasadami:

Procedura nominowania pszczelarzy do odznaczeń PZP.

  • Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy nominuje kandydatów (pszczelarzy) do odznaczeń PZP na  kolejny rok w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego każdego roku.  

Listę nominowanych do odznaczeń pszczelarzy (lista to wyjęte rubryki danych pszczelarzy z Listy Zbiorczej)  należy bezwzględnie wykonać w formie elektronicznej i  przesłać na adres:  jozef.olejniczak@rzp-piotrkow.pl

  • Nominując pszczelarza do odznaczenia należy uwzględniać wytyczne PZP zawarte na stronie internetowej https://pzp.biz.pl/

Na stronie głównej PZP  klikamy w zakładkę  O NAS, a następnie w zakładkę:  Regulamin zasady przyznawania odznak honorowych PZP  gdzie znajdują się szczegółowe wytyczne.

  • Na stronie internetowej www.rzp-piotrków.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdziemy do pobrania:

 

  • Wniosek na dane odznaczenia wypełniamy czytelnie  opisując szczegółowo zasługi  jakie na rzecz Koła,  pszczelarstwa czy  promowania pszczelarstwa  wykonał  dany kandydat po otrzymaniu ostatnio nadanego odznaczenia.

 

  • Wszystkie Wnioski wraz z Listą nominowanych,  muszą być podpisane przez prezesa Koła i sekretarza lub dwóch członków zarządu. (lista zbiorcza)

 

  • Jeśli z jakichkolwiek przyczyn prezes Koła nie jest w stanie zrobić zestawienia w formie elektronicznej to musi je wypełnić zgodnie ze Wzorem listy w formie pisemnej  wraz z wypełnionymi  „Wnioskami”   i  w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego  przesłać na adres:

             Regionalny Związek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"
Kocierzowy 1, 97-545 Gomunice

 

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach  Zarząd RZP „ZP” może przystąpić do rozpatrzenia wniosku zarządu koła pszczelarzy w innym terminie.