Rejonowe Koo Pszczelarzy w Moszczenicy


Rejonowe Koo Pszczelarzy w Moszczenicy


SPOTKANIE OPATKOWE 2019

 

Spotkanie opatkowe czonkw naszego Koa odbyo si w dniu 15 grudnia 2019 roku z udziaem Marcina Strumio – Koordynatora Biura Rozwoju i Funduszy Zewntrznych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, Marcelego Piekarka – Wjta Gminy w Moszczenicy, Jerzego Korytkowskiego – Dyrektora Domu Kultury i Sportu Moszczenicy.

Podczas spotkania uhonorowano ,,Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodlegoci'' tych czonkw naszego koa ,ktrzy z rnych wzgldw nie mogli uczestniczy w ,,wicie Miodu z folklorem w tle'' ktre odbyo si 8 wrzenia b.r;

Czesawa Kobdz – honorowego czonka Polskiego Zwizku Pszczelarskiego, Jana Gralczyka, Jzefa Badka, Kazimierza witka i Lecha Malca.

Medale wrczy w-ce prezes R.Z.P w Piotrkowie, Jzef Koaczek, ktry yczy uhonorowanym, oraz wszystkim zebranym duo zdrowia, oraz dobrych zbiorw miodu.

Po czci oficjalnej zoylimy sobie wzajemne yczenia witeczno-noworoczne, oraz przeamalimy si opatkiem.

 
12

 

Spotkanie opatkowe 2018

W spotkaniu opatkowym ktre odbyo si dnia 16 grudnia b.r. w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Moszczenicy udzia wzili ,  Marceli Piekarek Wjt Gminy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Marcin Strumio - Koordynator Biura Rozwoju i Funduszy Zewntrznych, dyrektor  GOKiS   w  Moszczenicy , oraz liczna grupa pszczelarzy.Wsplna modlitwa oraz kolda towarzyszyy uczestnikom spotkania jak rwnie yczenia i przeamanie si opatkiem.


  Stanisaw- Cezary  Jastrzbski                                                                                                                                                         


 

Spotkanie opatkowe w Kole Pszczelarzy w Moszczenicy

W dniu 17 grudnia 2017 roku w  Gminnym Orodku Kultury i Sportu  w Moszczenicy odbyo si spotkanie  opatkowe pszczelarzy naszego koa,. wraz z  zaproszonymi  gomi..

A zaszczycili nas:

Piotr Wojtysiak - w-ce Starosta Piotrkowa

Iwona Pieczkowska - przewodniczca Rady Gminy

Marceli Piekarek - Wjt  Gminy w Moszczenicy

Jzef Badek- skarbnik R.Z.P  „Ziemi Piotrkowskiej”

Obecny by rwnie  pszczelarz- senior, honorowy czonek Polskiego Zwizku Pszczelarskiego , honorowy prezes Regionalnego Zwizku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” Czesaw Kobdza wraz z maonk, oraz licznie zgromadzeni czonkowie koa.

Zalege odznaczenie  srebrnej odznaki dla kolegi  Kazimierza Hoyskiego wrczy z ranienia  Zarzdu R.Z.P  w Piotrkowie  kol. Jzef Badek

   Podzikowania, oraz sowa  wdzicznoci za honorowo wbite gwodzie dla kolegw ktrzy nie byli obecni na naszym wicie gdzie by przekazany sztandar -  zoy Zarzd.

   Bya modlitwa, kolda , oraz w witecznym nastroju yczenia oraz przeamanie si opatkiem przywiezionym z Jasnej Gry.

 

 

60 lat Gminnego Koa Pszczelarzy w Moszczenicy

          Okoo  100 osb zgromadzia w niedziel 8 padziernika  specjalna msza z okazji 60-ciolecia Gminnego Koa Pszczelarzy  w Moszczenicy. W trakcie mszy zosta powicony sztandar dla Koa. W imieniu fundatorw o powiecenie sztandaru poprosi Wjt Gminy Moszczenicy Marceli Piekarek. Msz poprowadzi proboszcz Wadysaw Pa, ktry wygosi homili, oraz modli si w intencji pszczelarzy.  Pszczelarze  w trakcie mszy  zoyli dary otarza w ktrych znalaz si mid, wosk, zoono wiece i kwiaty.   W ten sposb rozpoczy si uroczystoci  60-cio lecia Gminnego Koa Pszczelarzy  w Moszczenicy.  

           Dalsze uroczystoci odbyy si w Domu Kultury i Sportu w Moszczenicy. Uroczystoci poprowadzi Jzef Koaczek. W czasie uroczystoci wziy udzia poczty sztandarowe z: Regionalnego Zwizku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim, Rejonowego Koa Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb., Bechatowa,  Fakowa oraz  OSP w Moszczenicy i Koa Myliwskiego z Bab.

      Prezes Koa Stanisaw Jastrzbski  powita przybyych goci w osobach  wice Starosty Piotrkowskiego  - Piotra Wojtysiaka, wjta Gminy Marcelego Piekarka,  skarbnika PZP w Warszawie Krzysztofa Grnego, proboszcza Wadysawa Pasia,  przewodniczcego Rady PZP Piotra Krawczyka, prezesa RZP w  Piotrkowie    Stanisawa Bla z zarzdem i inne osoby. Nastpnie jako gospodarz zabra gos wjt Gminy Marceli Piekarek  witajc zebranych mwic o walorach  gminy i ich mieszkacw yczy aby nadchodzcy rok by dla pszczelarzy dobry.

       Po sowach powitania odbya si uroczysto zwizana z przekazaniem sztandaru dla koa, oraz wbijanie gwodzi przez osoby fundujce sztandar. Kady wbijajcy gwd otrzyma  od Prezesa   podzikowanie.   Napis na podzikowaniu brzmia :  W celu utrwalenia dla potomnoci nazwisk – na pamitk dnia dzisiejszego - prosz o wbicie do sztandaru gwodzi honorowych i  przyjcie podzikowa od pszczelarzy.  

       Sztandar prezesowi wrczy  skarbnik PZP w Warszawie Krzysztof Grny, w asycie przewodniczcego Rady PZP Piotra Krawczyka prezesa RZP w  Piotrkowie  Stanisawa Bla .

         W czasie uroczystoci odznaczono pszczelarzy.  Zot odznak PZP  otrzyma: Lech Malec. Srebrn odznak PZP otrzymali: Jacek Kaczmarek Andrzej Piat,  Kazimierz Hoyski, Jan Staczyk .

        Odznaczenia wrczy  skarbnik PZP w Warszawie Krzysztof Grny oraz prezes RZP w  Piotrkowie    Stanisaw Bl .

       Prezes Koa wrczy statuetki dla: starosty Piotrkowskiego  - Stanisawa Cubay, wice Starosty Piotrkowskiego  - Piotra Wojtysiaka, wjta Gminy Moszczenica - Marcelego Piekarka,  dyrektora Domu Kultury i Sportu – Jerzego Korytkowskiego, wice prezesa RZP  - Jzefa Koaczka

      Zarzd RZP w Piotrkowie Tryb. przyzna  Medal Wdzicznoci  dla: skarbnika PZP -Krzysztofa Grnego, Burmistrza miasta Wolbrz - Andrzeja Jarosa,   Wjta Gminy Grabica -Krzysztofa Kuliskiego, Wjta Gminy Wola Krzysztoporska -Romana Drozdka,   waciciela  firmy Orion  -Jarosawa Kasprzyka, Przewodniczcego Rady PZP -Piotra Krawczyka. Medale wrczy Prezes RZP Stanisaw Bl w obecnoci skarbnika  Jzefa Badka.

  Zarzd Koa ufundowa medale z okazji 60-cio lecia Koa  i otrzymali je:

–  Stanisaw Jastrzbski

–  Kazimierz witek

–  Zdzisaw Kamierczak

–  Jan Gralczyk

–  Jzef Telus

–  Lech Malec

–  Jacek Kaczmarski

–  Piotr Kauziski

–  Micha Szulc

–  Antoni Staczyk

–  Irena Kobdza,

–  Czesaw Kobdza

–  Ryszard Justyna

–  Stanisaw Bl

–  Czesaw Korpysa

–  Jzef Koaczek

–  Stanisaw lzakiewicz

–  Jzef Badek

–   Romuald Drd

–   Wojciech Dziuba

–   Lech Gospodarczyk

–   Wojciech Smarz

–   Jan Polak

–   Piotr Robaszek

  Na zakoczenie uroczystoci   wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wsplny obiad.

 
12