opis....opis....

Matki pszczele

 

W roku 2023 matki pszczele znakujemy kolorem czerwonym.


2023


Pasieki Hodowlane w Kocierzowach i Brześciu

(charakterystyki matek)

 

 

 Zasady refundacji matek pszczelich przez KOWR

W ramach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich" określone zostały warunki zakupu matek pszczelich na refundację. W celu otrzymania refundacji można  nabyć tylko:

- matki unasiennione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem,

- matki unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem oraz

- matki nieunasiennione;

tylko w takich pasiekach, które znalazły się w wykazie publikowanym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Poniżej w plikach pdf przedstawiony został wykaz linii hodowlanych pszczół, dla których otwarto rejestry i księgi (stan na dzień 19.08. 2020 r).

(wykaz-plik1 pdf)

(wykaz-plik2pdf)

 

pasieki