opis....opis....

Ważne wydarzenia

W dniu 7 maja 2022 roku w Kocierzowach odbył się XXX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej".

Podczas obrad podsumowano działania i prace w czasie mijającej kadencji.  Zarząd złożył szczegółowe sprawozdania ze swoich działań w latach 2018-2021. Sprawosdania zostały przyjęte, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd wybrał nowe władze na kadencję 2022-2026.

Skład Zarządu RZP "Ziemi Piotrkowskiej":

Prezes - Stanisłw Ból
pierwszy wiceprezes - Józef Kołaczek
drugi wiceprezes - Józej Olejniczak
sekretarz - Adam Wawrzyńczak
skarbnik - Stanisław Ślęzakiewicz
członek zarządu - Wojciech Dziuba
członek zarządu - Wojciech Smarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Piotr Robaszek
członek komisji - Bogumiła Jagodzińska
członek komisji - Agata Potaczała


Skład Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący - Daniel Świerkowski
członek komisji - Bernard Koryciński
członek komisji - Marcin Wiewiórowski


 


Spotkanie Opłatkowe 2021

W dniu 11 grudnia 2021 roku Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkał się z członkami zarządów kół terenowych na tradycyjnym opłatku.

 

XXIX Zjazd Sprawozdawczy
 
W dniu 3.07.2021 r. odbył się 29 Walny Zjazd Sprawozdawczy. Delegaci ze wszystkich kół pszczelarzy wchodzących w skład Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkali się w Kleszczowie aby  między innymi podsumować pracę zarządu w roku poprzednim. Wczasie obrad Prezeas RZP "Ziemi Piotrkowskiej" kol. Stanisław Ból przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w latach 20/21. Następnie przyjęto przyjęto plan działania na rok następny oraz udzielono absolutorium zarządowi. (sprawozdanie - czytaj)
 
12

 (dodano 05.07.21 r.)XXVIII Zjazd Sprawozdawczy

W dniu 10.10.20 r. w Fałkowie w zajeździe "Podzamcze" spotkali się delegaci ze wszystkich kół pszczelarzy wchodzących w skład Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". W czasie obrad  między innymi podsumowano pracę zarządu w roku poprzednim oraz przyjęto plan działania na rok następny. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.
 

V Piotrkowskie Święto Miodu

21 lipca 2019 roku pszczelarze piotrkowscy świętowali na kolejnym święcie miodu. Świętowanie rozpoczął uroczysty przemarsz pszczelarzy i pocztów sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji pszczelarzy. Po mszy zebrani wysłuchali wykładu Czesława Korpysy nt. "Właściwości lecznicze propolisu" oraz wystąpień zaproszonych gości. Uroczystość dopełniły występy lokalnych zespołów muzycznych oraz kiermasz produktów i akcesoriów pszczelarskich w Rynku Trybunalskim.

 
12


XXVII WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY


XXVII Zjazd RZP

W dniu 27.04.2019 r. w Kocierzowach odbył się XXVII Walny Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". W czasie obrad dokonano podsumowania i oceny działań podjętych w czasie od poprzedniego zjazdu oraz przyjęto plan działania na następny rok.

XXVII Zjazd RZP


Sprawozdanie  Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” kadencji 2018/2022 za rok 2018-19 na Walny Zjazd Sprawozdawczy w dniu 27.04.2019r. - czytaj - plik pdf  

Plan Pracy Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” na rok 2019/2019   - czytaj -plik pdf

Spotkanie Opłatkowe Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej
 W dniu 8.12.2018 r. Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej" spotkał się z przedstawicielami zarządów kól pszczelarzy z naszego regionu na spotkaniu opłatkowym w Sulejowie. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył zebranym prezes RZP Stanisław Ból, po czym wszyscy obecni połamali się opłatkiem życząc sobie na wzajem dobrego i miodnego roku 2019. Fotografie z tego spotkana zamieszczamy poniżej: (fot. St. Jastrzębski)

 
12


Piotrkowskie Święto Miodu

Święto Miodu Piotrków Tryb. 2018

W dniu 22.07.18 r. pszczelarze piotrkowscy uczestniczyli w Święcie Miodu organizowanym przez Rejonowe Koło Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tegoroczne święto zbiegło się z 80-cio leciem powstania piotrkowskiego koła pszczelarzy. Uroczystości zaczęły się przemarszem pocztów sztandarowych z Rynku Trybunalskiego do Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek - Centrum Idei ku Demokracji. Po Mszy Świętej w intencji pszczelarzy wykład na temat "Właściwości lecznicze pierzgi" wygłosił Czesław Korpysa.Na Rynku Trybunalskim odbywały się kiermasz pszczelarski oraz koncerty zespołów muzycznych.

Poniżej kilka zdjęć z Piotrkowskiego Święta Miodu:

 


 

40-lecie powstania Regionalnego Związku Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

                '' ...40 lat minęło jak jeden dzień....''

      W dniu 5 listopada 2016 r. członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” obchodzili 40-lecie istnienia związku - czytaj dalej

 

 

         VIII Świętokrzyski Konkurs na Nalewki Miodowe i Miody Pitne.

 

              Po raz ósmy o miano najlepszych ubiegali się pszczelarze z całej Polski w ,, VIII-ym Świętokrzyskim Konkursie na Nalewkę Miodową i Miód Pitny,,. -czytaj dalej.


 
12


   Polscy pszczelarze u kolegów czeskich -sprawozdanie

 

  VII Świętokrzyski Konkurs na Nalewki Miodowe i Miody Pitne.

              Po raz siódmy o miano najlepszych ubiegali się pszczelarze z całej Polski w VII Świętokrzyskim Konkursie na Nalewkę Miodową i Miód Pitny. - czytaj dalej